Diensten

Vanuit zowel praktijk als academische literatuur blijkt dat verduurzaming van een bedrijf zowel een verandering vraagt in de interne besturing van een organisatie als de externe samenwerking met de waardeketen. Een complexe verandering dus, die veel van organisaties vragen. Met onze programma’s ondersteunen we uw organisatie in deze verandering voor langere tijd. Wij nemen uw organisatie mee in deze verandering en coachen uw veranderteam. Uniek voor onze aanpak is dat kennis, structuur en vaardigheden centraal staan, waardoor uw organisatie na het programma in staat is om de vervolgstappen zelf te zetten. Hiermee realiseert u dus een versnelling van uw verduurzaming en is uw bedrijf klaar voor een duurzame toekomst.
Onze dienstverlening kent een opbouw in impact en begeleiding. Via de contactpagina kunt u een 30-min adviesgesprek inplannen en onder publicaties kunt u informatie vinden als achtergrondmateriaal om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid. Deze dienstverlening is gratis.

Inspiratieprogramma’s
Wilt u inspiratie over de verduurzaming van uw bedrijf? Dan kunt u via een presentatie of workshop voor congres of bedrijfsbijeenkomst meer te weten komen over wat duurzaamheid is en wat nieuwe business modellen zijn die u hierin kunnen ondersteunen. Als u meer inhoudelijk advies wilt over waar u staat in uw verduurzaming of wilt bepalen wat uw vervolgstappen zijn, dan past een duurzame quick scan mogelijk meer bij u. Daarmee krijgt u concrete handvatten om uw verduurzaming vorm te geven.

Programma’s bedrijfsontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van uw organisatie is maatwerk, daarom duren onze programma’s voor bedrijfsontwikkeling 5 maanden, waarin we uw organisatie meenemen in de stappen die passen bij uw ontwikkeling op dat moment. Ieder programma bestaat uit de bouwblokken Kennis, Structuur en Vaardigheden om niet alleen te inhoudelijk te weten wat er anders kan, maar ook in staat om daar in de praktijk invulling aan te geven. Voor deze programma’s werken wij in ieder programma met een intern veranderteam en een sponsor op directieniveau. Die elementen zorgen ervoor dat er strategische borging en operationele slagkracht is.

Uw duurzame reis start met het bepalen van de koers en stip op de horizon. U bepaalt welke positionering bij u past en waar u wilt staan op de korte en langere termijn. In ons programma Duurzame Strategievorming besteden we aandacht aan het bepalen van de strategie, maar ook aan het meten hiervan en het bepalen van de juiste resources en vervolgstappen met tijdlijnen die haalbaar zijn en gericht op uw doel.

Wanneer u een strategie bepaald heeft, is de vervolgstap om intern hierop te sturen, rapporteren en ook besluiten te nemen die in lijn zijn met deze meervoudige waardecreatie. Deze ontwikkeling begeleiden wij in ons Programma Impact Sturing en Rapportage. Zowel duurzame, sociale als financiële doelen moeten allen worden behaald, maar zijn ook nog wel eens in conflict. Ook dit vraagt een kader van KPI’s, sturing en control, maar ook vaardigheden om besluitvorming hierop aan te passen. Ook de markt en wet-en regelgeving vraagt steeds meer om op duurzame resultaten te sturen, ook dat is onderwerp van dit programma. Het accent van betrokkenen in dit traject zijn de ligt bij uw financiële afdeling en tevens de verantwoordelijken voor duurzaamheid en directielid als sponsor.

Samenwerking in de keten zal veranderen in een duurzame organisatie. Voor het sluiten van grondstofstromen, inrichten van andere business modellen, optimaliseren van energie, zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig. In ons programma Samenwerking in de keten begeleiden wij uw inkoopfunctie in de verduurzaming van uw bedrijf samen met uw leveranciers en klanten

 

Programma TransitieTeam

Het programma TransitieTeam is gericht op het ontwikkelen van een deel van uw waardeketen of sector in samenwerking met andere organisaties. Voor ieder van die organisaties geldt dat er deel interne ontwikkeling wordt begeleid, maar ook de samenwerking tussen bedrijven vanuit een gezamenlijke visie, pilotprojecten en veranderagenda wordt begeleid.