De koru (M­aori voor cirkel) is een spiraalvormig figuur in de vorm van de ontplooiing van een nieuw zilveren varenblad. Het is een figuur uit de Maori-kunst wat nieuw leven, groei, sterkte en vrede symboliseert. Deze vorm vormt het idee van continue beweging, waarbij de kern de terugkeer naar het punt van oorsprong symboliseert. In de circulaire economie staat de verbinding met de natuur centraal – de oorsprong van materialen. Door deze continue opnieuw in te zetten en nieuw leven te geven behouden we de natuur – de oorsprong.

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn en in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen. Veel bedrijven zijn al enkele jaren aan de slag met een duurzamere bedrijfsvoering, maar de circulaire economie raakt alle processen van een organisatie en gaat vele stappen verder. Het gaat om het nemen van eigenaarschap over de materialen die je gebruikt over de gehele keten. Jaarlijks wordt wereldwijd gemeten hoeveel materialen hergebruikt worden van de materialen die als afval weggegooid worden en gepubliceerd in het Circular Gap Report. Dit percentage ligt op dit moment op 8,6%. Nederland loopt hierin echter voorop, daar ligt dit aandeel op 24,5% in 2020, maar er zijn nog veel stappen te zetten. De circulaire economie heeft een essentiële in het behalen van de klimaatdoelstellingen, zo stelt de Ellen MacArthur Foundation, een belangrijke aanjager van de circulaire economie.

KORU Consulting kan u begeleiden in het vormen van de circulaire strategie, het vormgeven van circulaire bedrijfsmodellen of het implementeren van uw strategie.