KORU: een nieuwe naam – een duidelijke missie

Een nieuwe focus, een nieuwe start. Ik ben er trots op dat ik u KORU Consulting voorstel als mijn nieuwe handelsnaam. KORU is Maori (inheems volk van Nieuw Zeeland) en staat voor voortdurende vernieuwing en een evenwichtig universum. Het past bij mijn missie om vernieuwing te realiseren in onze grondstofstromen en een evenwichtige natuur. Het creëren van duurzamere bedrijven vraagt ook om voortdurende vernieuwing van onszelf. Met een duurzame of circulaire strategie moeten we onze bedrijven opnieuw uitvinden, samen met onze plaats in de waardeketen en de positionering van onze ketenpartners.

Een terugblik op mijn persoonlijke reis van de afgelopen jaren. Na mijn vertrek bij Eneco in 2015 ben ik gestart met mijn bedrijf FinChain Consulting. Het gaf mij de vrijheid om een eigen bedrijf te hebben en keuzes te maken die pasten bij de zoektocht die ik had omarmd over het verbinden van finance (fin) en de duurzame waardeketen (chain). In 2018 heb ik mijn zoektocht voortgezet in het starten van een PhD aan Nyenrode Business Universiteit. Een inspirerende en geweldige keuze, waarin ik prachtige mensen heb ontmoet en waar ik mezelf opnieuw heb uitgevonden om ook finance te verbinden met de duurzame waardeketen. Een paar maanden geleden heb ik mijn financiële rol als CFO opzij gezet om deze missie als expert op dit nieuwe terrein te verkennen. Om meer bedrijven te begeleiden op hun reis naar een circulaire economie. Bij die keuze hoort een nieuwe naam.

De afgelopen weken werd ik uitgenodigd door Monash University in Melbourne Australië om een lezing te geven over de circulaire economie en om bedrijven te inspireren om ook stappen te zetten in deze uitdagende duurzame reis. Wandelen door de regenwouden van Australië deed me denken aan Nieuw-Zeeland – waar ik al twee keer eerder vakantie heb gevierd – en voelde de liefde voor de natuur in dat prachtige land met authentieke bossen. Ik wens dat meer natuur behouden kan blijven door onze huidige manier van werken te vervangen door duurzamere. Laten we onszelf vernieuwen en leren van de natuur.